FUNKTIONSRÄTT GÄVLE

Funktionsrätt Gävle är en partipolitiskt obunden organisation
som består av lite drygt 30 medlemsföreningar.
Tillsammans driver vi övergripande kommunala samhällsfrågor.

Vi arbetar för att Gävle ska vara en tillgänglig kommun där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga.

Vårat arbete syftar till att ge människor med funktionsnedsättning
full delaktighet och jämlikhet inom samhällets alla områden.

Vår värdegrund

Att visa respekt och ödmjukhet inför varje person vi möter.

Vi utgår frrån de mänskliga rättigheterna och allas lika värde.

För oss i Funktionsrätt Gävle står det för att vi är lyhörda och närvarande i varje möte.

Att vi skapar trygghet genom att acceptera olikheter, visar intresse, lyssnar till och bekräftar dem vi möter i vår verksamhet.

Att vi skapar förtroende genom tydlighet och kunskap. Detta gäller alla som besöker och deltar i vår verksamhet såsom personal, föreningar och besökare.Kanslipersonal

Mari Norén Hedberg

Ombudsman och adjungerad
till styrelsen Funktionsrätt Gävle

Patrik Lövqvist

Kassör och adjungerad
till styrelsen Funktionsrätt Gävle

MÖTEN

2024

Styrelsemöten på Tullbomsgården.

7 maj: börjar 14:30 med fika sedan möte
4 juni: 12:00 lunch med personalen sedan möte tar upp ekonomi
13 augusti: 12:00 lunch med personalen sedan möte
10 september: 
12:00 lunch med personalen sedan möte
5 november: 14:30 börjar med fika sedan möte
Kom gärna lite före så vi kan börja i tid!


Ordförandemöten på Tullbomsgården.

13 februari (kvällsmöte) har varit
23 april årsmöte: styrelsen kommer 17:00 mötet börjar 18:00
21 maj: börjar 16:30 efter Tullisdagarna
24 september: lunch 12:00-12:45 tema 13:00-13:45 möte 14:00-15:00
19 november: lunch 12:00-12:45 tema 13:00-13:45 möte 14:00-15:00Funktionsrätt Styrelse

 • Ordförande Elizabeth Rydbäck
  070 - 346 56 64

 • Vice Ordförande  Sören Norman
  072 - 561 47 77

 • Ledamot: Emma Wahlström
  070 - 370 66 26

 • Ledamot Helene Åkerlind 
  070-228 63 22

 • Ledamot Lars-Göran Waden
  070-766 24 09

 • Ledamot: Dick Joelsson
  070 - 115 23 71

 • Ledamot: Inger Hemlin
  070 - 542 16 85

 • Ledamot: Gunilla Ekman
  070 - 633 62 83

 • Ledamot: Carina Skoog
  076 - 420 89 90

 • Revisorer: Bertil Granqvist, Björn Belfrage

 • Revisor ersättare: Reijo Vuori

 • Kassör: Patrik Lövqvist, adjungerad till styrelsen        

 • Ombudsman: Mari Norén Hedberg  adjungerad till styrelsen som sekreterare

 • Verksamhetsansvarig Tullbomsgården Roger Andersson  adjungerad till styrelsen